Back Z 099

Year
0000
Comment

Partytura graficzna Tomasza Stańko sporządzona na papierze milimetrowym.

Własność Anny Stańko, rękopis przechowywany w Fundacji im. Tomasza Stańko w Warszawie.

Composer
Tomasz Stańko
Licence
CC BY