PL / EN
Program
Program

Notatki sporządzone przed koncertem lub nagraniem płyty, ok. 1985-1986. 

U góry po lewej wypisane nazwiska muzyków:: STAŃKO / JAROMIN / STENSON ; po prawej nazwy 2 utworów: TWIN i White ballad and few others wypisane nad tabelką-prostopadłościanem (zamiłowanie Stańki do rysowania precyzyjnych form i ornamentów geometrycznych) z nazwami utworów z ich długością (minuty i sekundy), i kolejnością wykonania. Obok 2 kolejne tabelki ze spisem utworów. Po prawej rubryki z nazwami utworów pod napisem TWIN / Die Weisheit Von Isidore Ducasse / a other ballads. U dołu MASTER, w tabelce nazwy utworów z podziałem: Pierwszy Dzień i Drugi. Jest to prawdopodobnie notatka z programem koncertu – granego 1985-1986; powstała być może w trakcie układania programu. Stańko zapisał tytuły utworów, ich długość i kolejność (numery po lewej). Część tytułów z notatki pokrywa się z nazwami utworów, które znalazły się na płycie Stańki „Bossanossa and Other Ballads” wydanym w 1993 roku. W spisie znalazł się tez utwór, który wszedł tez do albumu Matka Joanna, płyta wydana w 1996, nagranie 1994. Płyta Bosonossa and Other Ballads została nagrana w 1993 – album Tomasza Stańki nagrany z jego międzynarodowym kwartetem w składzie: Stańko – trąbka, Bobo Stenson – forteoien, Anders Jaromin – kontrabas i Tony Oxley - perkusja . Wszystkie utwory na płycie to kompozycje Tomasza Stańki. Nagrania zarejestrowano 29 i 30 marca oraz 1 kwietnia 1993 w Studiu S-4 w Warszawie. Album wydany został przez firmę GOWI Records w 1993.[wg Wikipedia]. 

1985-1986 © Tomasz Stańko

Ołówek, papier, 29,7 x 20,7 ; recto: notatki ; verso: ołówkiem: 476473 (zapisany numer telefonu)

O projekcie | Kontakt | Artysta