PL / EN

Tomasz Stańko.Archive

O projekcie

Platforma Tomasz Stańko Archives powstała w 2020 roku i jest jednym z działań podejmowanych przez Fundację im. Tomasza Stańko w celu upamiętniania i popularyzacji dorobku najważniejszego polskiego trębacza. W jednym, rozwijanym każdego roku, miejscu w sieci znajduje się przekrojowa dokumentacja archiwaliów z życia i twórczości wybitnego polskiego kompozytora, trębacza i band lidera.

 

Dostępne materiały stanowią przekrój przez ponad 50 lat twórczości artysty i zachwycają bogactwem i unikatowością.  Jednym z najważniejszych elementów kolekcji są oryginalne partytury, ręcznie pisane przez Tomasza Stańko, które Fundacja systematycznie digitalizuje i udostępnia w formie oryginalnych zapisów nutowych i ich wiernych transkrypcji przeniesionych do notacji muzycznej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybór rękopisów jest udostępniany bezpłatnie do celów edukacyjnych i naukowych.

 

Platforma Tomasz Stańko Archives to efekt pracy zespołowej Fundacji im. Tomasza Stańko i osób z nią związanych.

Kontakt

Fundacja im. Tomasza Stańko
ul. Rozbrat 34/36 m.114
00-429 Warszawa
NIP: 7010936244
KRS: 0000795008
Anna Stańko
contact@tomaszstanko.com
+48 608 51 07 07

Zespół

Redakcja / zespół: Anna Stańko, Katarzyna Kordzińska, Marita Alban Juarez, Tomek Sołtys 

Strona WWW: kolektyw Pan Generator
Fotografie rękopisów: Piotr Ligier

Komunikacja i PR: Radosław Wójcik

Konsultacje: Tadeusz Sudnik, Krzysztof Knittel, Vitold Rek, David Virelles, Dominik Wania, Sławomir Kurkiewicz
Wsparcie: Michał Pytel


Od 2020 roku projekt wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

 

2020:

Projekt finansowany w ramach programu Kultura cyfrowa ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tytuł zadania: Digitalizacja i udostępnienie archiwalnych partytur Tomasza Stańko. Wartość finansowania: 75 000 zł.

 

2021:
Projekt finansowany w ramach programu Kultura cyfrowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł zadania: Tomasz Stańko. Archive. Digitalizacja i

udostępnienie kolekcji partytur. Wartość finansowania: 60 000 zł.

 

2022:

Projekt finansowany w ramach programu Kultura cyfrowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł zadania: Tomasz Stańko. Archive. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji rękopisów partytur i archiwalnych fotografii. Wartość finansowania: 66 500 zł.

 

2023:

Projekt finansowany w ramach programu Kultura cyfrowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tytuł zadania: Tomasz Stańko.ARCHIVE. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji

rękopisów, rysunków i nagród. Wartość finansowania: 66 500 zł.


Co-financed from the funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic od Poland - from the Fund for the Promotion of Culture. - the state special purpose fund. Tomasz Stanko. Archive. Digitization and access to a collection of manuscript scores and archival photographs.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Tomasz Stańko. Archive. Digitalizacja i udostępnienie kolekcji rękopisów partytur i archiwalnych fotografii.
O projekcie | Kontakt | Artysta